Blog over recyclen

Waarom afval scheiden?

Het scheiden van afval wordt in Nederland steeds populairder. Ruim de helft van ons afval leveren we gescheiden in, we zijn dus al goed op weg. Door de materialen die we recyclen, denk aan papier, glas, batterijen en plastic besparen we nieuwe grondstoffen, energie en geld. Maar wat zijn de verdere voordelen? Wat is recyclen nou precies en hoe werkt het? Je leest het in deze blog.

Zo werkt recyclen

Recyclen is het opnieuw gebruiken van materialen. Producten worden gemaakt van verschillende grondstoffen. Door de grondstoffen na het gebruiken van het product te scheiden, worden de grondstoffen weer de basis van nieuwe producten. Het gaat hier dus niet om het hergebruiken van een product in zijn geheel, maar meer over het ontleden van een bepaald product. We scheiden ons afval in diverse categorieën: papier en karton gaat in de papier container, plastic wordt apart verzameld en ook GFT afval kan tot nuttige producten worden omgezet. En zo zijn er nog veel meer producten die gerecycled kunnen worden.

De voordelen van recyclen op een rijtje

  1.  Het recyclen van afval spaart grondstoffen. Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Recyclen is daarom dus beter voor het milieu: er hoeven bijvoorbeeld voor het maken van papier geen nieuwe bomen gekapt te worden. Het kan uit gerecyclede producten worden gehaald.
  2.  De landbouwruimte wordt bespaard; het kan gebruikt worden om voedsel te verbouwen. De productie van katoen en papier kost namelijk erg veel landbouwruimte.
  3.  Er is minder verbranding van restafval waardoor er minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen is. (Zoals CO2) Deze broeikasgassen dragen bij aan een versterkt broeikaseffect. En door dit versterkte broeikaseffect hebben we op dit moment te maken met grote klimaatveranderingen, zoals de opwarming van de aarde.
  4. Recycling bespaart geld. We betalen in Nederland geld aan de gemeente voor het verwerken van afval. Zodra er minder afval is (door het recyclen) gaat de afvalstoffenheffing van de gemeente omlaag. Afval scheiden is dus ook goed voor je portemonnee.

Wees zorgvuldig bij het scheiden van je afval, alleen dan kan het namelijk goed worden verwerkt. Kom je er niet helemaal uit welk afval in welke bak mag? Gebruik de handige afvalscheidingswijzer voor het antwoord.

Blog Recyclen

Wat gebeurt er met mijn gescheiden afval?

Veel mensen weten niet wat er gebeurt met al het gescheiden afval. Vaak gaat het gerucht rond dat al het apart ingezamelde afval alsnog op een grote hoop belandt. Dat is niet waar! Glas, papier en karton, GFT, plastic, elektrische apparaten enzovoort worden allemaal apart verwerkt. Afval dat erg vervuild is, met andere woorden: waar dingen bij zitten die er niet bij horen, kan noodgedwongen alsnog verbrand worden.

Aarzel dus zeker niet om te beginnen met recyclen!