Privacybeleid

Privacybeleid Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van New World Ninjas BV en de aan haar gelieerde websites.). New World Ninjas is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving aan ons stellen.

New World Ninjas kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

New World Ninjas maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je een website van ons bezoekt registreren we een aantal technische gegevens zoals het het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina’s die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld;

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan New World Ninjas verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.
Als je er van overtuigd bent dat New World Ninjas zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via www.newworldninjas.com zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. We houden bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina’s je binnen de websites hebt bezocht om de relevantie van advertenties en berichten die aan je getoond worden te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Websites;
 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
 • om doelgroep en bijpassend gebruik van de website te kunnen definiëren;
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Websites en onze diensten;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen waarbij we kunnen bijhouden of je deze opent;
 • om fraude en misbruik te voorkomen;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten (opt-in).

Gegevensverstrekking aan derden

Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: New World Ninjas schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Ontvangers

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. New World Ninjas is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is New World Ninjas niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders. Adverteerders kunnen dan gericht advertenties tonen aan bepaalde groepen voor hen interessante bezoekers. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden. De privacystatement van New World Ninjas is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de accountpagina’s op onze websites. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot New World Ninjas richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het formulier op de volgende pagina gebruiken: https://consumentenrecht.dpgmedia.net/nl.
Als je een vraag of verzoek hebt kun je dat indienen via www.newworldninjas.com.

New World Ninjas zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal New World Ninjas de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. New World Ninjas stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien New World Ninjas de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt New World Ninjas de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien New World Ninjas niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan New World Ninjas de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Data Protection Office

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Office van New World Ninjas via de website.

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van New World Ninjas of een bericht sturen via www.newworldninjas.com . U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2022.